الف) مقررات کلی

1. شبکه کالای ایران یک بستر تجاری بین شرکت ها B2B فراهم می آورد که اجازه امکان تبادل اطلاعات، نمایش و معرفی محصولات مهم تجاری بین عرضه کننده محصول و خریدار را می دهد.