شرایط و مقررات بیان شده در این صفحه، نمایانگر آن است که چگونه کاربران می‌توانند از وبسایت و خدمات شبکه کالای ایران استفاده کنند. لطفاً شرایط و مقررات حاضر را به دقت مطالعه بفرمائید.

لازم به ذکر است که این شرایط و مقررات ممکن است در هر زمان و به صلاحدید شبکه کالای ایران تغییر یابد. اعمال این تغییرات، مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود.همواره آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت ارائه شده است قابل اعمال خواهد بود.

هر کاربر باید به آخرین نسخه این شرایط و مقررات که در وبسایت آمده است مراجعه نموده و از حقوق و تعهدات خود در برابر شبکه کالای ایران، کاربران دیگر و اشخاص ثالث اطمینان حاصل نماید. در هر صورت، صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت کاربر، اخرین نسخه این شرایط و مقررات قابل اعمال خواهد بود.